Con gái đi Camping khác gì với con trai nhỉ?

Con Gái đi Camping Khác Gì Với Con Trai Nào

Mình rất thắc mắc. Con gái mà đi cắm trại “trong rừng” + “dưới biển” + “trên đồi” + v.v. thì có khác gì với tụi đàn ông, con trai mình không?

Con Gái đi Camping Khác Gì Với Con Trai Nào
Con Gái đi Camping Khác Gì Với Con Trai Nào

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. Có con gái đi camping chung sẽ phải chú ý đến vấn đề an ninh và vệ sinh. Đàn ông với nhau thì đỡ lo hơn.