Camping cùng “con cái” thì các anh em có còn lãng mạn với vợ không?

Camping-lang-man-qua

Như câu hỏi của mình là vậy á. Mình tính dắt thằng con trai mình đi chơi. Nhưng không biết có nên không? thấy nước ngoài họ dắt cả đàn con đi Camping nè 🙂

Camping-lang-man-qua
Camping-lang-man-qua
Camping Cùng “con Cái” Thì Các Anh Em Có Còn Lãng Mạn Với Vợ Không? A
Camping Cùng “con Cái” Thì Các Anh Em Có Còn Lãng Mạn Với Vợ Không? A
Camping Cùng “con Cái” Thì Các Anh Em Có Còn Lãng Mạn Với Vợ Không?
Camping Cùng “con Cái” Thì Các Anh Em Có Còn Lãng Mạn Với Vợ Không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.